slider1
slider3

בולרדים

 

הבולרד הוא עמוד מחסום המתרומם מתוך הקרקע  ומשמש כמעצור פיזי למעבר ואו התפרצות של כלי רכב הבולרד קיים במספר גבהים וקטרים בהתאם לצורך מבגובה 50 ס"מ ועד 1.2 מ' אשר מוגדר כ- K12 נגד התפרצות , בהגדרה קיימים עמודי בולרדים לשימוש אזרחי ועמודי בולרדים לשימוש בטחוני.

עמודי בולרדים לשימוש בטחוני משמשים כמעצור בדרך לרכבים ואו משאיות, אשר ימנע התפרצות של כלי תחבורה בתנועה פנימה למקום הממוגן. תשתית הבטון לבולרד ביטחוני מצריכה חפירה ביטון וזיון בסטנדרטים גבוהים .

לבולרדים חשמליים שלוש שיטות הפעלה:

הפעלה ע"י בוכנה חלזונית חשמלית, הפעלה פניאומאטית ע"י לחץ אויר ,והפעלה באמצעות משאבה הידראולית.

מחסום בולרד חשמלי חלזוני.

בולרד חשמלי חלזוני הוא בולרד לשימוש אזרחי פארקים, לרחבות כיבוי אש, חצרות פריקה וכו' , ומצריך הכנת תשתיות חשמל בלבד עד הפיקוד וממנו למספר הבולרדים הקיימים (עד 4 לפיקוד בודד), קיים מפתח המשמש שילוב ונטרול הבולרד. לנטרול הבולרד   מבצעים חצי סיבוב עם המפתח ואז לוחצים עליו בעזרת הרגל פנימה לכדי נעילה אוטומטית, חצי סיבוב נוסף עם המפתח מאפשר לבולרד להתרומם ולהינעל.

אמצעי בטיחות:

הפעלה לא מבוקרת של בולרד חשמלי חלזוני מצריך אמצעי הגנה למנוע הרמתו כשהמעבר אינו פנוי, שכן תאונות נגרמו מחוסר זהירות של המפעיל / שומר / מאבטח. ראשית קיימים אמצעי הגנה בלתי תלויים גלאי כביש ובמקרה הצורך גם עניים פוטואלקטריות למניעת התרוממות הבולרד בזמן מעבר לא פנוי.

ניתן ומומלץ ביותר להתקין מחסום זרוע בסנכרון עם הבולרד וישמש ככלוב אריות, אופן הפעולה יהיה כזה שהמחסום יפתח רק כשהבולרד ירד אל תוך הקרקע , ובצורה ההפוכה הבולרד יקבל פקודה ויתרומם רק כשהמחסום יסיים תהליך סגירה מלאה.

בולרד עם בוכנה פנאומטית

בולרד עם בוכנה פניאומאטית הוא בולרד אוטומטי המצריך הכנת תשתיות וצנרת לחץ אוויר, קומפרסור ובית קומפרסור אשר מייצר לחץ אוויר המפעיל בוכנה פניאומאטית ומאפשר לה לעלות ולרדת . פתרון זה מיושם בדרך כלל בתחום הבטחוני היות והפעלתו דורשת מקום רב וריחוק מסביבת מגורים פעולתו רועשת ומתקניו דורשים חדר אכסון רחב.

אמצעי בטיחות :

הפעלה לא מבוקרת של בולרד פנאומטי מצריך אמצעי הגנה למנוע הרמתו כשהמעבר אינו פנוי, שכן תאונות נגרמו מחוסר זהירות של המפעיל / שומר / מאבטח. ראשית קיימים אמצעי הגנה בלתי תלויים גלאי כביש ובמקרה הצורך גם עניים פוטואלקטריות למניעת התרוממות הבולרד בזמן מעבר לא פנוי.

ניתן ומומלץ ביותר להתקין מחסום זרוע בסנכרון עם הבולרד וישמש ככלוב אריות, אופן הפעולה יהיה כזה שהמחסום יפתח רק כשהבולרד ירד אל תוך הקרקע , ובצורה ההפוכה הבולרד יקבל פקודה ויתרומם רק כשהמחסום יסיים תהליך סגירה מלאה.

בולרד עם בוכנה הידראולית

בולרד עם בוכנה הידראולית הינו הטוב האמין והאיכותי בחבורה ועל כן מחירו בהתאם ,יתרונותיו בולטים כמעט בכול התחומים ,שקט,אמין, מהירות ניתנת לכיוון, קיים בכול הגרסאות אזרחי ובטחוני.

מצריך הכנת תשתיות וקווי חשמל עד הפיקוד וממנו לכל בולרד בנפרד עד 4 לפיקוד. בוכנה הידראולית מאפשר לבולרד ולרדת בפעולה חלקה ושקטה .

אמצעי בטיחות :

הפעלה לא מבוקרת של בולרד פנאומטי מצריך אמצעי הגנה למנוע הרמתו כשהמעבר אינו פנוי, שכן תאונות נגרמו מחוסר זהירות של המפעיל / שומר / מאבטח. ראשית קיימים אמצעי הגנה בלתי תלויים גלאי כביש ובמקרה הצורך גם עניים פוטואלקטריות למניעת התרוממות הבולרד בזמן מעבר לא פנוי.

ניתן ומומלץ ביותר להתקין מחסום זרוע בסנכרון עם הבולרד וישמש ככלוב אריות, אופן הפעולה יהיה כזה שהמחסום יפתח רק כשהבולרד ירד אל תוך הקרקע , ובצורה ההפוכה הבולרד יקבל פקודה ויתרומם רק כשהמחסום יסיים תהליך סגירה מלאה.

מחיר הבולרדים שודרגו במהלך השנים וכעת המוצר הנחשק הפך נחלת הכלל ומחירו סביר ביותר בהתאם לסוג הבולרדים ולכמות ההזמנה.

מחסום חצי אוטומטי בולרד 

בולרד חצי אוטומטי הוא בולרד עם בוכנת גז, הוא אינו מצריך הכנת תשתיות חשמל והגנות, פועל באמצעות מפתח המשמש לשילוב ונטרול הבולרד. להורדת הבולרד מבצעים חצי סיבוב עם המפתח ואז לוחצים עליו בעזרת הרגל פנימה לכדי נעילה אוטומטית , חצי סיבוב נוסף עם המפתח מאפשר לבולרד להתרומם למצבו העליון מעל פני הקרקע  ולהינעל אוטומטית.

אמצעי בטיחות: בולרד חצי אוטומטי אינו מצריך עזרי הגנה ובטיחות   שכן כל מהלך שלוב ונעילה מתבצע ידני ומחייב מגע יד אדם.

בולרד 1

בולרד 2

בולרד 3