slider1
slider3

מפרט טכני לשער קונזולי דגם AV600

 

כנף השער מיוצרת מפרופילי פלדה מגולוונים וחלולים, המסגרת הראשית תיוצר מפרופילים קונסטרוקטיביים המחושבים לנשיאת כל העומסים העצמיים והחיצוניים של השער. כנף השער תחוזק באמצעות הפרופילים במספר שדות ומקומות בחלוקה אחידה.
בכל שדה יותקנו פרופילים מרובעים דקורטיביים אנכיים לסגירה כך שתתקבל דוגמא של סורגים אנכיים. המסילה הראשית מותקנת בתחתית השער ולכל אורכו.
המסילה מחושבת לשאת את כל עומסי השער.
המסילה תנוע על גבי גלגלים צורתיים המתאימים לפרופיל המסילה. הגלגלים קבועים אל יסוד הבטון ומחזיקים את השער ב-2 נקודות עיגון מרכזיות.
הגלגלים מותקנים על גבי מיסבים כדוריים סגורים ומגורזים לכל חייהם.
בסוף המהלך סגירת השער נכנס השער אל תוך עמוד המעוגן ליסוד בטון. עמוד זה מיוצר מפרופיל בעל צורה המתאימה לקבל את הכנף ולקלוט אותה.
ההפעלה החשמלית מעוגנת אל יסוד הבטון ומניעה את כנף השער באמצעות פס שיניים מיוחד.
ההפעלה החשמלית הינה בהספק מינימלי של 1,5 כ"ס ומתאימה למשקל השער.
ההפעלה החשמלית תסופק עם מערכת פיקוד משוכללת ומגעים יבשים לקליטת פקודות שונות.
לבטיחות תותקן מערכת עין פוטו אלקטרית למניעת סגירה על  גוף זר.

אביב שערים מייצרת שערים קונזוליים בשיטה ייחודית, המפחיתה משמעותית את חיכוך השער בנסיעתו ושומרת על אריכות חייו. השיטה שבה מיוצרים השערים הקונזוליים של אביב שערים הינה שיטה אירופאית שאומצה בישראל לראשונה ע"י אביב שערים.

השער בנוי מסגרת מפרופילים מגולוונים וקורה תחתונה עשויה מפלדה מיוחדת, מערכות גלגלים, קדמיים ואחוריים ומבנה חזק ויציב המסתיר את הגלגלים כך שלא ניתן לראותם ומונע חדירת לכלוך, אבק ומים. המבנה המיוחד, בשונה מהדגם הקיים בשוק- עם גלגלים חיצוניים וגשר נושא, מפחית משמעותית את חיכוך השער בנסיעתו ומאפשר הזזת השער ביד קלה גם בעת הפסקת חשמל ושומר על אריכות חיי השער. כמו כן, בדגם ייחודי זה ניתן לשנות את גובה נסיעת השער אם הדבר מתבקש עקב עבודות בכביש, החלפת ריצוף וכדומה ואין סכנה לתפיסת ידיים בשער.

מערכות ההנעה של אביב שערים מיובאות מחברות מובילות בעולם וכוללות: מנוע חד או תלת פאזי, פס שיניים להנעה, פיקוד חשמלי, מקלט רדיו, אפשרות נטרול מהיר בעת הפסקת חשמל ומנגנוני בטיחות למניעת פגיעה בהולכי רגל.

שער קונזולי1

שער קונזולי2

3שער קונזולי

סרטוט עקרוני קונזולי