slider1
slider3

מחסום נגד התפרצות

 

מחסומי הזרוע וטמונים נגד התפרצות של אביב שערים מיועדים למתקנים צבאיים, ומוסדות ממשלתיים בארץ. המחסומים נועדו לסגור את קו הכניסה למתקן ולהביא את הרכב לעצירה. אופן התקנת המחסום עם יסודות עמוקים או רדודים, מתאימה לכל אתר ויכולה להיות ניידת או נייחת.

כבלי פלדה חזקים משולבים בקורות מחסומי הזרוע ובעזרת מערכת ההפעלה הידראולית או פנאומטית מאפשרת עמידה ברמה גבוה ברמת האבטחה לרבות מקומות בהם נדרש שימוש אינטנסיבי במחסום.

מחסומים טמונים

טמונים 1

טמונים 2

מחסומי זרוע נגד התפרצות

זרוע התפרצות 1

זרוע התפרצות 2